کد: 4191
بازدید: 252

ویدیو زیر را میتوانید برای آموزش رد کردن محصول ارسالی فروشنده نگاه کنید

 

برای این کار کافیه به واریش محصول برید

یک فیلد به اسم “نتیجه بررسی” مربوط به اینکار پایین صفحه ویرایش محصول هست مطابق تصویر زیر

اطلاع رسانی را روی “ارسال ایمیل و اس ام اس رد پست” قرار میدهیم

سپس نواقصات را در فیلد نواقصات کامل مینویسیم

سپس دکمه ذخیر به عنوان در انتظار را می زنیم

توجه کنید حتما دکمه ذخیر در انتظار را بزنید، اگر دکمه انتشار را بزنید محصول منتشر میشود

 

دوره نوشته و فایل هر سه به همین صورت میباشند

 

چگونه محصول ارسالی یک فروشنده را رد کنیم؟
5.0 از 1 رای